Flamencoy Más - Nos queamos flamencos (April of 2006) more ...  

 Title 01 - Seguiriya
 Title 02 - Farruca
 Title 03 - Tanguillo
 Title 04 - Bulería por soleá
 Title 05 - Rumba
 Title 06 - Alegría
 Title 07 - Soleá
 Title 08 - Tango

 Flamencoy Más - ReENCUENTRO (April of 2005) more ...  

 Title 01 - Tangos
 Title 02 - Tientos - Tangos
 Title 03 - Siguirilla
 Title 04 - Alegías
 Title 05 - Intima (bulería)
 Title 06 - Soleá por bulería
 Title 07 - Granaínas
 Title 08 - Tanquillos
 Title 09 - Caña
 Title 10 - Bulería oriental

 Camilo "El Rubio" - Cante Flamenco y Laúd Árabe (2004) more ...  

 Title 01 - Bulerías Canasteras
 Title 02 - Tango Grecia
 Title 03 - Bulería por Soleá
 Title 10 - Bulería por Soleá
 Title 11 - Bulería Oriental

 Trio Romero

 Title 01 - Rumba
 Title 02 - Alegía
 Title 03 - Convite (Paco de Lucía)
 Title 04 - Tangos